Amdanom


Mae Celf-Able yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant,

Rhif Cwmni 10547392


Celf-Able Limited is a Company Limited by Guarantee

Reg. No. 10547392

Pwy ydym ni?: Mae Celf-Able yn grŵp sy’n cael ei redeg gan artistiaid anabl ac anabledd, ym Mhowys.

 

Beth ydym yn ei wneud?: Rydym yn cynnig cyfleoedd i bobl i ddod at ei gilydd a chreu celf. Rydym yn agored i bawb, pobl anabl a heb anabledd, artistiaid a phobl a hoffai roi cynnig ar gelf. Rydym yn rhannu ac yn dysgu drwy ein gilydd.

 

Beth yw ein nodau?: Rydym yn gweithio i leihau arwahanrwydd ac i godi ymwybyddiaeth o gelfyddydau anabledd a materion anabledd.

 

Pa wasanaethau ydym ni’n eu cynnig?: Rydym yn cynnig hyfforddiant ar gydraddoldeb anabledd, a hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori ar ystod eang o faterion, gan ddefnyddio gweithgarwch celf fel dull o’i gyflwyno. Mae aelodau Celf-Able yn dod o gefndiroedd gwahanol ac amrywiol, ac mae ganddynt amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiadau i’w cynnig.

"Dwi’n hoffi gwneud gwaith celf yn fawr iawn. Mae gen i lawer o syniadau sy’n codi awydd arnaf i wneud gwaith celf a phrofi pob math o liwiau, ac mae hwn yn gyfle da i gwrdd â llawer o ffrindiau newydd" un o aelodau Celf-Able.


Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth ariannol gan:


We are open to new members, with any type of impairment

or none, just get in touch for details:

admin@celf-able.org  Tel: 01938 810058