Cym about

Celf-Able

Celf. Cyfle. Cynhwysiant.

Art. Opportunity. Inclusion.

"Dwi’n hoffi gwneud gwaith celf yn fawr iawn. Mae gen i lawer o syniadau sy’n codi awydd arnaf i wneud gwaith celf a phrofi pob math o liwiau, ac mae hwn yn gyfle da i gwrdd â llawer o ffrindiau newydd" un o aelodau Celf-Able.

Pwy ydym ni?: Mae Celf-Able yn grŵp sy’n cael ei redeg gan artistiaid anabl ac anabledd, ym Mhowys.

 

Beth ydym yn ei wneud?: Rydym yn cynnig cyfleoedd i bobl i ddod at ei gilydd a chreu celf. Rydym yn agored i bawb, pobl anabl a heb anabledd, artistiaid a phobl a hoffai roi cynnig ar gelf. Rydym yn rhannu ac yn dysgu drwy ein gilydd.

 

Beth yw ein nodau?: Rydym yn gweithio i leihau arwahanrwydd ac i godi ymwybyddiaeth o gelfyddydau anabledd a materion anabledd.

 

Pa wasanaethau ydym ni’n eu cynnig?: Rydym yn cynnig hyfforddiant ar gydraddoldeb anabledd, a hyfforddiant a gwasanaeth ymgynghori ar ystod eang o faterion, gan ddefnyddio gweithgarwch celf fel dull o’i gyflwyno. Mae aelodau Celf-Able yn dod o gefndiroedd gwahanol ac amrywiol, ac mae ganddynt amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiadau i’w cynnig.


Mae Celf-Able yn grŵp celfyddydau cynhwysol sy’n cael ei redeg gan artistiaid anabl ym Mhowys. Rydym yn agored i bobl o bob oed a gallu a phobl a hoffai roi cynnig ar wneud gwaith celf.Cyfarfodydd nesaf:


Rydym yn cwrdd yn:

 

Siawns Teg, y Drenewydd (hen adeilad Radio Maldwyn) 11.00 -3.00

Mehefin 6, Gorffennaf 4

 

Ystafell Warren, Canolfan Ofal Machynlleth

11.00 - 3.00

Mehefin 13, Gorffennaf 11

 

Yr Institiwt, Llanfair Caereinion 10-2

Mehefin 19, Gorffennaf 17

 

Yr Hen ysgol, Cegidfa 2-4

Mai 17, Mehefin 2, Gorffennaf 19

 

Canolfan Gelfyddydau Canolbarth Cymru, Caersws 11-3

Mai 23, Gorffennaf 25


Mae cinio ar gael am dâl ychwanegol, cysylltwch â ni i archebu lle, ffôn 01938 810058/07972 932543 neu e-bostiwch admin@celf-able.org

 

Darperir deunyddiau. Codir tâl bychan o £2.00.


Cyrsiau Arfaethedig:


Yr Institwt, Llanfair:

Mehefin 19 11.00-3.00 - Clai Arian


Mehefin 26 10-4 - Peintio Portreadau


Canolfan Gelfyddydau Canolbarth Cymru, Caersws 11-3


Mehefin 23 - Crochenwaith - wedi archebu'n llawn


Mehefin 28 - Mosaic


Dyddiad i'w gadarnhau -Argraffu
Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth ariannol gan:


Copyright @ All Rights Reserved


Mae Celf-Able yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant, Rhif Cwmni 10547392


Celf-Able Limited is a Company Limited by Guarantee Reg. No. 10547392